مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09190317694 تلگرام بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن - 12 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن - 12 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن پاورپوینت در ارتباط با سیستم آموزشی کشور ژاپن پول شما و زندگی شما http://arteshha.sellfile.ir/ نظام آموزشی ابتدایی در ژاپن مدارس ابتدایی در ژاپن بسیار جالب و دیدنی هستند، ساختار و نظام آموزش ابتدایی ژاپن به پرورش شخصیت کودک در این دوره بسیار توجه دارند. فضای فیزیکی مدارس ابتدایی بسیار مجهز و درخور توجه هست، به طوری که اکثر مدارس ابتدایی در ژاپن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با روش هاي صحیح مطالعه و یادگیری - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش هاي صحیح مطالعه و یادگیری - 35 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با روش هاي صحیح مطالعه و یادگیری پاورپوینت در ارتباط با روش هاي صحیح مطالعه و یادگیری پول شما و زندگی شما http://arteshha.sellfile.ir/ فهرست vمقدمه vمزيت هاي شيوه صحيح مطالعه vشيوه هاي مطالعه vمطالعه به روش PQRST vمقدمات مطالعه vتنظيم برنامه vبهداشت مطالعه vتمركز حواس   •مطمئنا" اگر چنين باشد ، مطالعه كاري سخت و طاقت فرسا است . • اما واق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری - 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری - 17 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس یادسپاری پول شما و زندگی شما http://arteshha.sellfile.ir/ یکی از قدیمی ترین و متداول ترین روش های آموزش ،در فرآیند یاددهی –یادگیری ، به ویژه در رشته هایی چون آموزش زبان ، ادبیات وتاریخ است . هدف اصلی این روش ، ایجاد مهارت دریافت درست اطلاعات وذخیره سازی آن ها در حافظه ،ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش - 80 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش - 80 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش پاورپوینت در ارتباط با روش تدریس و آموزش پول شما و زندگی شما http://arteshha.sellfile.ir/ این اصول کلیدی یادگیری، شامل برخی اصول تکمیلی تدریس هستند، که در ادامه به آنها اشاره می شود: از یادگیرندگانتان انتظارات بالایی داشته باشید، ولی منطقی باشید، و خودتان را به عنوان استاندارد در نظر نگیرید. تعداد کمی از یادگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل - 27 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل - 27 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل پاورپوینت در ارتباط با روش تربیتی تغافل پول شما و زندگی شما http://arteshha.sellfile.ir/ کرامت: کرامت همان نزاهت از پستی و فرومایگی است. روح بزرگوار و منزه از هر پستی را کریم می گویند(جوادی آملی،1369، ص21). خدای سبحان انسان را به عنوان نوع کریم معرفی کرد. فرمود: «و لقد کرمنا بنی آدم» یعنی این نوع انسا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته - 144 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته - 144 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته پاورپوینت در ارتباط با روش تحقیق پیشرفته پول شما و زندگی شما http://arteshha.sellfile.ir/ 3- ديدگاه ديگري هم وجود دارد كه جريان تحقيق را بصورت معرفی می کند.(circular)فرایند چرخه ای 4- اين رويكرد داراي انواعي است كه غالباٌ با تحقيق در عمليات مرتبط هستند و پژوهش را يك فرايند دوراني مي دانند. 4)پروژه تحقيقي خود را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با روش های مشاوره گروهی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روش های مشاوره گروهی - 20 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با روش های مشاوره گروهی پاورپوینت در ارتباط با روش های مشاوره گروهی پاورپوینت در ارتباط با روش های مشاوره گروهی پول شما و زندگی شما http://arteshha.sellfile.ir/ روش مشاوره آدلر بر مشاهدات بالینی متکی است .به نظر آنسباکر و آنسباکر ، احساس کهتری و میل به قدرت جویی بروز مشکلاتی را موجب می گردد وچون اکثر مشکلات اصولا براثر روابط اجتماعی نامناسب به وجود می آیند ، فرد باید از ط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی - 19 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی - 19 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی سیاسی پول شما و زندگی شما http://arteshha.sellfile.ir/ روانشناسی علمی است که از دو تبار متأثراست از یکسو از روانشناسی و حوزه های مختلف آن و از سوی دیگر از علوم سیاسی و سیاستگذاران. علم سیاست که با روابط سیاسی انسانها سرو کار دارد نمی تواند اثرهای روانشناختی را نادیده بگیرد.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو - 135 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو - 135 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو پول شما و زندگی شما http://arteshha.sellfile.ir/ عوامل مؤثر در نوع و درجه رغبت ها : جنس هوش  پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو محيط فرصت هاي رشد رغبت ها رغبت هاي همگنان  پاورپوینت در ارتباط با روانشناسی رشد دو موقعيت نوجوان در گروه استعدادها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی - 76 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی - 76 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی پول شما و زندگی شما http://arteshha.sellfile.ir/ در رویکرد روانکاوی تاکید بر انگیزه های ناهشیار است که ریشه در تکانه های جنسی و پرخاشگرانه ی واپس رانده دارد. همزمان با رشد رفتارگرایی در آمریکا، فروید روانکاوی را در اوایل قرن بیستم در اروپا پایه گذاری کرد.  فرض بنی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی - 18 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی - 18 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی پاورپوینت در ارتباط با روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی پول شما و زندگی شما http://arteshha.sellfile.ir/ روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی روش جدیدی است که در سال 2006 به وسیله ی فریش ارائه شد .این درمان ، انسجام به هم پیوسته ی شناخت درمانی وروانشناسی مثبت ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با افت تحصيلي در دانش‌آموزان - 35 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با افت تحصيلي در دانش‌آموزان - 35 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با افت تحصيلي در دانش‌آموزان پاورپوینت در ارتباط با افت تحصيلي در دانش‌آموزان پاورپوینت در ارتباط با افت تحصيلي در دانش‌آموزان پول شما و زندگی شما http://arteshha.sellfile.ir/     منظور از افت تحصیلی « کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطح رضایت بخش به سطحی نامطلوب است . افت تحصیلی به معنای دقیق آن ، زمانی است که فاصله قابل توجهی بین توان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با تفکر - 37 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تفکر - 37 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با تفکر پاورپوینت در ارتباط با تفکر پول شما  زندگی شما http://arteshha.sellfile.ir/ • برخی از دانشمندان انسان را حیوان متفکر می دانند و تفکر را فصل ممیز انسان از حیوان قرار می دهند.با اینکه پاره ای از آزمایشها نشان می دهد که تفکر در سطح پایین و ابتدایی آن در میان بعضی از حیوانات دیده می شود در عین حال تفکر بازتابی مخصوص انسان است و علاوه بر جنبه فرهنگی طبیعت انسا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده - 44 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده - 44 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده پاورپوینت در ارتباط با تنظيم خانواده پول شما و زندگی شما http://arteshha.sellfile.ir/ تعريف: روش انديشه و زندگي که به صورت داوطلبانه و بر پايه آگاهي، بينش و تصميم گيري مسؤلانه توسط افراد و زوجين در جهت ارتقاي سلامت و بهزيستي خانواده‌ها اتخاذ مي‌شود و از اين رو در توسعه اجتماعي کشور سهم مؤثري دارد. اهداف:  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر - 11 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر - 11 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر پاورپوینت در ارتباط با مهارتهای تفکر http://arteshha.sellfile.ir/ ریچارد پل می گوید: تفکر نقدی یک وجه از فکر کردن در باره هر موضوع، مفهوم یا مسأله ای است که در آن متفکر، کیفیت تفکر خود را بهبود بخشد. این نوع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با خودكشي - 58 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با خودكشي - 58 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با خودكشي پاورپوینت در ارتباط با خودكشي پاورپوینت در ارتباط با خودكشي پاورپوینت در ارتباط با خودكشي پاورپوینت در ارتباط با خودكشي پاورپوینت در ارتباط با خودكشي يكي از پديد ه هاي خطرناك كه جزء آسيبها، انحرافات و كجرو يهاي اجتماعي محسوب مي شود، خودكشي و بويژه خودكشي جوانان است. جوانان يكي از سرمايه هاي بي بديل هر جامعه اي بويژه خودكشي جوانان هستند و آسيب پذيري آنان از ناحية ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی - 26 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی - 26 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی پاورپوینت در ارتباط با خودکشی از دیدگاه روان پزشکی خودکشی و بیماری های روانی خودکشی دارای یک پیوستار(طیف) است. این پیوستار از افکار خودکش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با برنامه ریزی آموزشی - 30 اسلاید    آموزش و پرورش سرمایه گذاری یک نسل برای نسل دیگر است نهاد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با مفاهيم اساسی انگيزش - 36 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مفاهيم اساسی انگيزش - 36 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با مفاهيم اساسی انگيزش - 36 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با مفاهيم اساسی انگيزش - 36 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با مفاهيم اساسی انگيزش - 36 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با مفاهيم اساسی انگيزش - 36 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با مفاهيم اساسی انگيزش - 36 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با مفاهيم اساسی انگيزش - 36 اسلاید •انگيزش    انگيزش را به عنوان فرايندی تعريف مي ك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با اسكيزوفرني (روان گسيختگي) - 42 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با اسكيزوفرني (روان گسيختگي) - 42 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با اسكيزوفرني (روان گسيختگي) - 42 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با اسكيزوفرني (روان گسيختگي) - 42 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با اسكيزوفرني (روان گسيختگي) - 42 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با اسكيزوفرني (روان گسيختگي) - 42 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با اسكيزوفرني (روان گسيختگي) - 42 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با اسكيزوفرني (روان گسيختگي) - 42 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با اسكيز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در حیطه مبانی و شاخص های علم سنجی - 35 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مبانی و شاخص های علم سنجی - 35 اسلاید پاورپوینت در حیطه مبانی و شاخص های علم سنجی - 35 اسلاید پاورپوینت در حیطه مبانی و شاخص های علم سنجی - 35 اسلاید پاورپوینت در حیطه مبانی و شاخص های علم سنجی - 35 اسلاید پاورپوینت در حیطه مبانی و شاخص های علم سنجی - 35 اسلاید پاورپوینت در حیطه مبانی و شاخص های علم سنجی - 35 اسلاید پاورپوینت در حیطه مبانی و شاخص های علم سنجی - 35 اسلاید پاورپوینت در حیطه مبانی و شاخص های علم سنجی - 35 اسلاید&nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ان ال پی - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت ان ال پی - 15 اسلاید         •تاریخچه •تعریف •ان ال پی چیست ؟ •مفاهيم اصلي و كليدي ان ال پي •کاربردهای ان.ال.پی • مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت سخنان زیبا در مورد زندگی - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت سخنان زیبا در مورد زندگی - 15 اسلاید           اگر تمام شب را برای از دست دادن خورشید ، اشک بریزی ، لذت دیدن ستاره ها را از دست می دهی مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مهارت سنجش یادگیری - 34 اسلاید

دانلود پاورپوینت مهارت سنجش یادگیری - 34 اسلاید           •مفهوم اندازه گيری •لايه مقياس ها ونمونه کاربردآنها •قابليت اطمينان و معتبربودن •مفهوم مقياس بندی •مقياس های ديدگاهي •گزينش نوع مقياس •مقياس های سنجش ديدگاه در تصميم گيری مديريتي مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت نوجوانی - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت نوجوانی - 20 اسلاید         lسنین نوجوانی –13 تا 18   /    12 تا 20 lمرحله‌ای جدید –تلاش برای رسیدن به بلوغ و کمال / شباهت با کودک تازه راه افتاده lدورانی مهم –زمینه‌های لغزش، تعیین آینده، lدوره گذار از کودکی به بزرگسالی مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت نیازهای روانشناختی - 40 اسلاید

دانلود پاورپوینت نیازهای روانشناختی - 40 اسلاید         انسانها و حیوانات ذاتا فعال هستند هروقت که فعالیتی نیازهای روانشناختی ما را فعال کند,به آن علاقمند می شویم. وقتی که فعالیتی نیازهای روانشناختی ما را ارضا کند,احساس خشنودی می کنیم. بنابراین ماازاحساس علاقه خودمان آگاه هستیم اما علت انگیزشی مشغول شدن در محیط مان این است که نیازهای روانشناختی ما را فعال و ارضا می کند. مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت چهارمین جشنواره مشكات محيط زيست آموزش مفاهيم - 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت چهارمین جشنواره مشكات محيط زيست آموزش مفاهيم - 24 اسلاید           سال هاست كه شهروندان تهراني آلودگي هواي شهر تهران را با تمام وجود احساس كرده و تحت تأثير خطرات ناشي از آن قرار گرفته اند . ´ برخی از اثرات آلودگی هوا: آسم، برونشيت - تنگي نفس و حملات قلبي و آلرژي هاي مختلف تنفسي و مرگ است. ´ با احتساب نرخ 8 هزار کشته در سال، شمار مرگ ومیرهای ناشی از آلودگی هوا را چهار برابر بیش از نرخ مرگ و میر ناشی از ایدز، 2/6 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت سیر آرا تربیتی در غرب - 250 اسلاید

دانلود پاورپوینت سیر آرا تربیتی در غرب - 250 اسلاید         1- اکثراً از شهر های آسیای صغیر به یونان آمده بودند 2- وارثان غیب گویان، ساحران و مرتاضانی بودند که در باره الهیات و چگونگی تکوین عالم، دانش های راز گونه ای در اختیار داشتند. متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت تکنيک هاي افزايش آرامش در خانواده - 20 اسلای

دانلود پاورپوینت تکنيک هاي افزايش آرامش در خانواده - 20 اسلای       •سلامتي و بهبود بيشتر در بيماري ها •طول عمر بيشتر •رضايت جنسي بيشتر •ثروت و جايگاه اقتصادي بالاتر •رشد عاطفي و تحصيلي بهتر كودكان در حضور هردو والد •افزايش انعطاف پذيري دربرابر استرس •كاهش اختلالات روانشناختي •به طور كلي افزايش سلامت جسمي، رواني، ‌اجتماعي و معنوي متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ارزیابی پیشرفت زبانی دانش آموزان - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت  ارزیابی پیشرفت زبانی دانش آموزان  - 10 اسلاید           ¡ خواندن متن های کوتاه ، داستان های کوتاه ویژه کودکان و نوجوانان ¡ درک مطلب و بیان آن از طریق توصیف و توضیح ¡ خواندن و درک مفهوم متن شعر (مناسب برای سن و توانایی فکری) ¡ تمرین نگارش و ویژگی متن های گوناگون، نوشتن خاطرات ، نامه نویسی ، خلاصه نویسی ، تهیه روزنامه... ¡ آموزش نکته های علمی و اجتماعی تا حد امکان همگام با مطالب آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان - 28 اسلاید           •ارزشیابی عینی است یا ذهنی؟ •منظور از عینی آن است که از نظر دیگران هم قابل تصدیق و تایید است. •ارزشیابی عینی معمولا در مورد عوامل قابل رویت از قبیل کمیت و کیفیت کار،  رفتارها و مسئولیتها صورت می گیرد و از اعتبار بالایی برخوردار است. •در مقابل ارزشیابی ذهنی مورد تصدیق و تایید دیگران نیست مانند داوریهای شخصی سرپرستان. این نوع ارزشیاب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپویت ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي - 68 اسلاید

دانلود پاورپویت ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي - 68 اسلاید             n ‌ ‌ آموزش ‌ و بهسازي ‌ منابع ‌ انساني ‌ در عصر كنوني ‌ به ‌ لحاظ ‌ شرايط ‌ خاص ‌ زماني، يكي ‌ از وظايف ‌ اجتناب ‌ ناپذير سازمانها و موسسات ‌ محسوب ‌ مي ‌ شود و ضرورت آموزش به صورت يك امر طبيعي در آمده است چراكه پيشرفت و توسعه سازمانها و موسسات درگرو ارت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت کتابشناسی - 123 اسلاید

دانلود پاورپوینت   کتابشناسی   - 123 اسلاید             توضیح : دو گرایش نسبتا متفاوت نسبت به دسته دوم مطرح است : در یک گرایش افراطی سعی می شود به هر شکل ممکن تمام آیات قرآن را به هر شکل ممکن با علوم روز تطبیق داد . در یک گرایش معتدل تر اشارات قرآنی را در باب علوم طبیعی راهگشا برای اهل فن و احادیث مربوط را جهت دهنده و بیانگر اصول و قواعد علم می دانند چه هادیا و چه تفضلا .   متن فوق تنها یک اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ایجاد انگیزش در دانش آموزان برای یادگیری - 39 اسلاید

دانلود پاورپوینت ایجاد انگیزش در دانش آموزان برای یادگیری - 39 اسلاید             انگیزش به نیروی ایجاد کننده ، نگهدارنده و هدایت کننده رفتار گفته می شود اما انگیزه به صورت نیاز یا خواست ویژه ای که انگیزش را موجب می شود تعریف شده است.   انگیزه دقیق تر از انگیزش است به این صورت که انگیزش عامل کلی مولد رفتار اما انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد.انگیزه بیشتر در اشاره به رفتار انسان به کار می رود . متن بالا تنها یک ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(1):