مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09190317694 تلگرام بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی - 20 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی ویژگی های مدیران مدیران با تفکر جهانی باید جهانی بیندیشند لازمه چنین تفکری داشتن شناخت و تحلیل مبتنی بر واقعیت از اوضاع سیاسی – فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی جهان است. آشنائی با بشر ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه - 33 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه - 33 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه پاورپوینت در ارتباط با آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه پاورپوینت در ارتباط با آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه nاطلاعاتی که برای تشکيل جلسه لازم است : 0تعيين تاريخ، ساعت، موضوع، محل تشکيل جلسه و اسامی شرکت کنندگان. 0سئوال مجدد درمورد وقت تشکيل جلسه و ميزان احتمال تغيير آن. 0تأييد روز، ساعت و تاريخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با امنيت اطلاعات رمز بقاء در عصر اطلاعات - 100 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با  امنيت اطلاعات رمز بقاء در عصر اطلاعات - 100 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با  امنيت اطلاعات رمز بقاء در عصر اطلاعات پاورپوینت در ارتباط با  امنيت اطلاعات رمز بقاء در عصر اطلاعات   فهرست مطالب حركت شتابان و اجتناب‌ناپذير به سوي جامعه اطلاعاتي v مخاطرات نوظهور ناشي از حركت به سوي جامعه اطلاعاتي v ماهيت مخاطرات و دليل وسعت آنها v چه بايد كرد ؟ •دستكاري 100 سايت دولتي در سال 82 •سايت سنجش دات کام هک شد . &bu ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با گردشگری - 15 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با گردشگری - 15 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با گردشگری پاورپوینت در ارتباط با گردشگری پاورپوینت در ارتباط با گردشگری پول شما و زندگی شما http://arteshha.sellfile.ir/ جهانگردییکی از صنابع در حال رشد جهان بوده و عموماً کشورها در تمام مراحل توسعه به طور فزاینده ای به آن وابسته هستند . توسعه این صنعت به ویژه در کشورهایی که بدنبال دستیابی به رشد پایدار می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است .  پاورپوینت در ارت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق - 30 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق - 30 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق پاورپوینت در ارتباط با آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق پول شما و زندگی شما http://arteshha.sellfile.ir/ انواع کارآفرینی کورنوال و پرلمن Cronwall & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت - 87 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت - 87 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت پاورپوینت در ارتباط با مدیریت موثر وقت http://arteshha.sellfile.ir/ اخیراً تحقیقی دربارۀ این موضوع انجام گرفته است که مدیران چگونه از اوقات کاری خود استفاده می کنند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان - 39 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان - 39 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان http://arteshha.sellfile.ir/ پس از تکميل پرسش نامه و جدول زمان بندی کارها خواهيم دانست که : چه درصدی از کارهايم از پيش برنامه ريزی شده بود؟ آيا روز کاري ام ساختاردرستی داشت؟ آيا کاره ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با محيط سازمان - 43 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با محيط سازمان - 43 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با محيط سازمان - 43 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با محيط سازمان - 43 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با محيط سازمان - 43 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با محيط سازمان - 43 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با محيط سازمان - 43 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با محيط سازمان - 43 اسلاید در تئوري مدرنيست سازمان ،‌محيط سازماني به عنوان موجوديتي كه خارج از مرزهاي سازمان قراردارد مفهوم سازي مي شو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با سامانه فرماندهي حادثه - 16 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با سامانه فرماندهي حادثه - 16 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با سامانه فرماندهي حادثه - 16 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با سامانه فرماندهي حادثه - 16 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با سامانه فرماندهي حادثه - 16 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با سامانه فرماندهي حادثه - 16 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با سامانه فرماندهي حادثه - 16 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با سامانه فرماندهي حادثه - 16 اسلاید •هفت نياز اساسي براي طراحي سامانه .1فراهم اورن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در ارتباط با دستور العمل نحوه محاسبه امتیاز مقالات ISI اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بر اساس تعداد استنادات در پايگاه اسكاپوس - 13 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با دستور العمل نحوه محاسبه امتیاز مقالات ISI اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بر اساس تعداد استنادات در پايگاه اسكاپوس - 13 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با دستور العمل نحوه محاسبه امتیاز مقالات ISI اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بر اساس تعداد استنادات در پايگاه اسكاپوس - 13 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با دستور العمل نحوه محاسبه امتیاز مقالات ISI اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بر اساس تعداد استنادات در پايگاه اسكاپوس - 13 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با دستور العمل نحوه محاسبه امتیاز مقالات ISI اعضای هیأت علمی دانشگاه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در حیطه سازماندهی و ساختار سازماني - 25 اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازماندهی  و ساختار سازماني - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازماندهی  و ساختار سازماني - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازماندهی  و ساختار سازماني - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازماندهی  و ساختار سازماني - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازماندهی  و ساختار سازماني - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازماندهی  و ساختار سازماني - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازماندهی  و ساختار سازماني - 25 اسلاید پاورپوینت در حیط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در حیطه فرهنگ سازمانی  - 36 اسلاید

پاورپوینت در حیطه فرهنگ سازمانی   - 36 اسلاید پاورپوینت در حیطه فرهنگ سازمانی   - 36 اسلاید پاورپوینت در حیطه فرهنگ سازمانی   - 36 اسلاید پاورپوینت در حیطه فرهنگ سازمانی   - 36 اسلاید پاورپوینت در حیطه فرهنگ سازمانی   - 36 اسلاید پاورپوینت در حیطه فرهنگ سازمانی   - 36 اسلاید پاورپوینت در حیطه فرهنگ سازمانی   - 36 اسلاید پاورپوینت در حیطه فرهنگ سازمانی   - 36 اسلاید پ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در حیطه سازمان دهی واحد هاي وابسته - 27 اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان دهی  واحد هاي وابسته - 27 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازمان دهی  واحد هاي وابسته - 27 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازمان دهی  واحد هاي وابسته - 27 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازمان دهی  واحد هاي وابسته - 27 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازمان دهی  واحد هاي وابسته - 27 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازمان دهی  واحد هاي وابسته - 27 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازمان دهی  واحد هاي وابسته - 27 اسلاید پاورپوینت در حیط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت - 10 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت  - 10 اسلاید پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت  - 10 اسلاید پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت  - 10 اسلاید پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت  - 10 اسلاید پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت  - 10 اسلاید پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت  - 10 اسلاید پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت  - 10 اسلاید پاورپوینت در حیطه مفهوم سازمان و مديريت  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازمان - 45 اسلاید  هدف‌هاي آموزشي — ضمن تعريف سازمان، اصول سازمان‌دهي را شرح دهيد. — تقسيم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت سواد و فرهنگ آماری - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت سواد و فرهنگ آماری - 18 اسلاید           سواد آماری یک توانایی یاقابلیت است:   1)توانایی فکر کردن منتقدانه درمورد استدلالها با به کار بردن آمار به عنوان سند یا مدرک، باقابلیت خواندن و تفسیر داده ها، قابلیت فهم آنچه که خوانده می شود.   2)توانایی فهم و تفسیر آمارهایی که هر فرد در زندگی روزمره با آنها سروکار دارد. 3)توانایی استفاده صحیح از آمار توسط همه افراد جامعه   سواد آماری بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت الگوهای توسعه سواد اطلاعاتی - 44 اسلاید

دانلود پاورپوینت الگوهای توسعه سواد اطلاعاتی - 44 اسلاید         تسلط به سواد اطلاعاتی به معنای واقعی آن می تواند بستر لازم برای توانمند سازی پژوهشگران در برنامه ریزی بهتر برای مدیریت فرآیند پژوهش و دسترسی به اطلاعات مناسب برای هر مرحله از کارو نهایتا توليد دانش جدید را به وجود آورد. ایجاد انگيزه و جرات دست زدن به فعاليت های پژوهشی از دیگر مزایای سواد اطلاعاتی است و با اطمينان می توان گفت که بين سطح سواد اطلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت توسعه در ایران - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت توسعه در ایران - 17 اسلاید         o oضرورتی برای تثبيت و بقاء سلطنت نو oعرصه ای برای رقابت با همسايه oپاسخی به نيازهای تاريخی بيگانه oامکانی برای احيای اقتدار باستانی oطرحی برای نوسازی مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت عملكرد مديريت نيروي انساني در سال هشتاد و نه - 54 اسلاید

دانلود پاورپوینت عملكرد مديريت نيروي انساني در سال هشتاد و نه - 54 اسلاید           üصدور احكام ضريب سال 89 (حدود 200 نفر) üصدور احكام مربوط به دوره هاي آموزشي (حدود 150 نفر) üصدور احكام مربوط به اعمال مدرك تحصيلي (پس از كميته) (حدوداً 50 نفر) üصدور احكام مربوط به افزايش سختي كار بر اساس بخشنامه جديد             امتياز بندي شده (حدوداً 60 نفر) üصدور احكا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ثبت احوال - 45 اسلاید

دانلود پاورپوینت ثبت احوال - 45 اسلاید           •اداره ثبت احوال که یکی از ادارات کشور محسوب می شود خدمات فراوانی به مردم ارائه می دهد که می توان از وظاف آنها: باطل کردن و گرفتن شناسنامه، صدور شناسنامه المثنی، عکس دارکردن و... را نام برد و در این میان در سطح دنیا میلیونها هزار نفر از بین می روند و متولد می شوند که باید شناسنامه افراد مرده را باطل و برای نوزادان به دنیا آمده شناسنامه صادر گردد که در کشور م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت کارآفريني و توسعه کسب و کار دانش بنيان چتر حمايت از نوآوری - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت کارآفريني و توسعه کسب و کار دانش بنيان چتر حمايت از نوآوری - 30 اسلاید           دانلود پاورپوینت کارآفريني و توسعه کسب و کار دانش بنيان چتر حمايت از نوآوری - 30 اسلاید — همكاري نزديك مركز رشد و كارآفريني با هدف ارزش­آفريني و توليد ثروت ◦ بالا رفتن كيفيت ايده­هاي متقاضي براي پذيرش در مركز رشد ◦ همپوشاني عملكردي ◦ استفاده بهينه و مناسب تر از فرصت ها ◦ تبادل تجارب ◦ استفاده دانشجويان از تجربيات واحدهاي فناور مستقر در مرکز ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دانلود پاورپوینت پياده سازي ارگونومي در محيط اداري - 39 اسلاید

دانلود پاورپوینت دانلود پاورپوینت پياده سازي ارگونومي در محيط اداري - 39 اسلاید           ارگونومي با بسياري از موضوعات سر و كار دارد. ارگونومي از كارمند و ايستگاه كارش شروع مي ‌ شود و به كل قسمت يا سازمان تسري مي يابد.   بسياري از عوامل سازماني و محيطي، همچنين انتخاب و خريد مبلمان اداري تحت كنترل مديريت است.   از طرفي بسياري از عوامل مرتبط با آرايش محيط كار و عادات كاري در  كنترل كارمندان است. تمركز ارگونومي هميشه بر طراحي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت كارگاه يكروزه ارگونومي - 57 اسلاید

دانلود پاورپوینت كارگاه يكروزه ارگونومي - 57 اسلاید           وضعيت اختلالات اسكلتي – عضلاني درجهان qبر اساس طبقه بندي NIOSH اختلالات اسكلتي عضلاني در ميان مشكلات بهداشتي وعوارض ناشي از كار داراي رتبه دوم مي باشد.   qبر اساس گزارش اداره آمار كار در سال 1994 نزديك به دو سوم بيماريهاي ناشي از كار ، اختلالات مربوط به تروماهاي تكراري بوده است ، لازم به ذكر است كه اين آمار در بر گيرنده اختلالات كمر نمي شود.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی – مشورت وتوکل - 26 اسلاید

دانلود پاورپوینت نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی – مشورت وتوکل - 26 اسلاید           ارزشهای نافذ در هر جامعه ای نقش اساسی وجهت دهنده ای درنحوه تصمیم گیری خط مشی گذاران ایفا میکندوبررسی فرایندهای خط مشی گذاری بدون التفات به ارزشها کار ناقص است. در فرایندهای خط مشی گذاری انسان به عنوان مرکز ومحور همه این فرایندها مطرح شده است. ارزش های فرد واقعیت های ملموس وقابل اثباتی هستند، زیرا اثرات وپیامد ان ها را می توان به سادگی در رفتارهای فرد مشاهده کرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ارزشيابي خدمات پس از فروش به مشتريان - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت ارزشيابي خدمات پس از فروش به مشتريان - 10 اسلاید               PQ    ( Process  Qualification )   يك روش مميزي فرايند سازمان يافته است. مشابه الزام مميزي فرايند در   VDA6.3 و ISO TS16949 اين متدولوژي براساس نرم        Q550100        كه در تمامي سايتهاي    PSA    الزام شده، طراحي شد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ابزارهاي ارزشيابي در مديريت بلايا -29 اسلاید

دانلود پاورپوینت ابزارهاي ارزشيابي در مديريت بلايا  -29 اسلاید               nاگرچه در قرن حاضر رويکردهاي آمادگي و مقابله با بلايا ارتقاء يافته است اما پيامدهاي بالقوه منفي چنين حوادثي از يک اسلوب واحد تبعيت نمي کنند .مي توان گفت که اکثر برنامه هاي آمادگي و مواجهه با بلايا ، بر پايه اصول علمي تدوين نشده است . nدر حالي که در گذشته هاي نه چندان دور پاسخ گويي به بلايا بسيار بطئي و کند بوده است ، امروزه مي توان ادعا کرد که با ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ارزيابي کار و زمان - 253 اسلاید

دانلود پاورپوینت ارزيابي کار و زمان - 253 اسلاید                مقدمه فصل اول- تاريخچه  فصل دوم- مطالعه روش  فصل سوم- تجزيه و تحليل عمليات و پيشنهاد روشهاي بهبود يافته  فصل چهارم- روشهاي زمان سنجي مستقيم  فصل پنجم- سيستمهاي زمان سنجي پيشرفته   اهداف آشنايي با:  تار ي خچه مطالعه کار و زمان سنج ي  نحوه مطالعه روش  ابزار مطالعه روش  تجز ي ه و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مدیریت عملیات ارزيابي کار و زمان - 145 اسلاید

دانلود پاورپوینت مدیریت عملیات ارزيابي کار و زمان  - 145 اسلاید           زمان سنجي    فردريک تيلور پدر علم زمان سنجي، اميدوار بود که با مطالعات زمان سنجي بتواند مقدار کاري را که يک نفر در روز انجام میدهد را محاسبه نمايد و مشخص نمايد که چه نسبتي از نيروي کار يک شخص بکار گرفته مي شود.  تيلور در سال 1883 با روش سيستماتيک مطالعه کار توانست يک کار مشخص را به عناصري تقسيم کرده و تک تک اين عناصر را بررسي کند. متن فوق فقط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت نقش RCA در ایمنی بیمار و بهبود کیفیت خدمات - 18 اسلاید - چند صفحه انگلیسی

دانلود پاورپوینت نقش RCA در ایمنی بیمار و بهبود کیفیت خدمات - 18 اسلاید - چند صفحه انگلیسی         } ب) وقايع مرتبط با محيط 1- مرگ يا ناتواني جدي بيمارهمراه شوك الكتريسيته 2- هرگونه حادثه اي دراثرانتقال اشتباه لوله هاي اكسيژن يا گازهاي ديگربه بيماريا آلودگي اين لوله ها 3- هرگونه مرگ يا ناتواني جدي بعلت سوختگي ناشي ازهرمنبعي درحين مراقبت هاي درماني 4- هرگونه مرگ يا ناتواني جدي بعلت اختلال درمحافظ ونگهدارنده هاي اطراف تخت هرگونه مرگ يا ناتواني جدي بعلت افتادن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(1):